• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konsultacje w sprawie budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 1

konsultacje mW poniedziałek, 13 listopada w Ratuszu odbyły się konsultacje w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Jacek Stolarski, zastępca burmistrza Karol Biedrzycki, naczelnik Wydziału Inwestycji Krystyna Jakubczyk, inspektor prowadzący sprawę Marek Gora, dyrektor PSP nr 1 Jolanta Sitarek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Zbigniew Krawczak, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ekologii i Promocji Rady Miejskiej Jerzy Kasica, dyrektor GOS Mazowsze Jerzy Binkiewicz, manager sportu GOS Ireneusz Wojciechowski, nauczyciel wf z PSP nr 1 Konrad Główka oraz przedstawiciele lokalnego środowiska sportowego z MKS Grójec, GKS Mazowsze Grójec i KS Lesznowola.

Na wstępie spotkania burmistrz Jacek Stolarski zaznaczył, że celem konsultacji jest zebranie uwag, które następnie zostaną uwzględnione w programie użytkowym sali, stanowiącym podstawę do pracy projektanta. Burmistrz podkreślił, że sala powinna spełniać 3 funkcje: "Po pierwsze ma to być sala gimnastyczna dla szkoły. Po drugie ma to być obiekt do rozgrywania meczów różnych dyscyplin sportowych i treningów dla grup, które działają. (...) I wreszcie po trzecie to jest obiekt o charakterze widowiskowym."

Podczas konsultacji wspólnie zastanawiano się nad parametrami technicznymi sali tj. rozmiarami głównej areny, ilością boisk, wysokością, ilością miejsc stałych i mobilnych, rodzajem parkietu, zapleczem w postaci szatni, toalet, pokoju dla trenerów, pomieszczenia do rozgrzewki. Rozmawiano nad wyborem optymalnych rozwiązań, tj. takich, które zagwarantują "wydajność" nowego obiektu, jego zgodność z przepisami związków popularnych w mieście dyscyplin sportowych, a jednocześnie nie będą generować niepotrzebnych kosztów.

Na koniec burmistrz przedstawił ramowy program działania w sprawie realizacji inwestycji. Zapowiedział, że po uchwaleniu budżetu gminy na przyszły rok, w połowie grudnia, projektanci zostaną zaproszeni do negocjacji. Burmistrz podkreślił, że planujemy, aby projekt sali wraz z pozwoleniem powstał do końca czerwca 2018 r. Jednocześnie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, tak, aby prace zaczęły się na początku wakacji przyszłego roku. Budowa ma potrwać do sierpnia 2019 r.

Kolejne spotkanie tego typu będzie miało miejsce po przygotowaniu przez projektanta koncepcji.

konsultacje 1mkonsultacje 2mkonsultacje 3m