• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

ratusz mW środę, 13 grudnia w Ratuszu odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. starosta grójecki Marek Ścisłowski, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, księża, strażacy OSP, przedstawiciele klubów sportowych oraz seniorów z terenu Gminy Grójec.

Przybyłych do Ratusza powitał burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, który wyjaśnił, że celem spotkania jest zawiązanie Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w naszym mieście. Burmistrz zaprosił wszystkich do aktywnego włączenia się w świętowanie tego jubileuszu w ciągu całego przyszłego roku. Dodał, że chciałby, aby wszystkie organizowane w 2018 roku imprezy odbywały się pod „znakiem niepodległościowym” i by były skierowane do wszystkich, a zwłaszcza do młodych ludzi.

Następnie goście wysłuchali krótkiego wykładu historyka dr. Remigiusza Matyjasa, który położył mocny akcent na lokalny wymiar wydarzeń z 1918 r.

Na koniec spotkania burmistrz Jacek Stolarski podkreślił, że Komitet Honorowy Obchodów ma charakter otwarty i każdy może zgłosić swój akces oraz propozycje do kalendarium imprez jubileuszowych. Dziękując za przybycie, burmistrz zaprosił gości do wymiany pierwszych pomysłów podczas poczęstunku.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w obchody zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji do Urzędu Gminy i Miasta Grójec, pok. 8, tel. (48) 664 30 91 w 47. lub do Grójeckiego Ośrodka Kultury, tel. (48) 664 23 06.

ratusz 1mratusz 2m