• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Harcówka gotowa

h mZakończyły się prace remontowe harcówki przy ul. J. Piłsudskiego 59. Zakres robót obejmował: rozbiórkę sufitów i płyt wiórowo - cementowych oraz boazerii drewnianej na ścianach, częściową wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i podokienników. Ponadto wykonano tynki, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych i nowe powłoki malarskie.

W ramach zadania przeprowadzeno także remont i modernizację instalacji elektrycznej oraz sanitarnej z częściową wymianą osprzętu.

Wykonawcą inwestycji było "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Budowlane. Piotr Badowski" z Grójca. Umowny koszt robót to 37 152, 55 zł.

h 1mh 2mh 3mh 4mh 5mh 6m