• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Ogłoszenie MGOPS w Grójcu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu zatrudni osoby na stanowisko opiekunki.

Do zadań opiekunki należy między innymi:

 

– utrzymanie mieszkania podopiecznego w porządku i czystości
– toaleta osoby niesprawnej fizycznie
– zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
– przygotowanie posiłków i karmienie osób tego wymagających,
– załatwianie spraw bieżących (wezwanie lekarza, pielęgniarki, załatwianie spraw urzędowych),
– zakup niezbędnych artykułów.

Prosimy o kontakt osobisty w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, ul. Aleja Niepodległości 6a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 10°° w pokoju nr 5.