• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Prezentacja koncepcji budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 1

p mW czwartek, 1 marca na sali konferencyjnej UGiM w Grójcu odbyła się prezentacja koncepcji budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 1. Przedstawiciel projektanta - Mariusz Jagliński z Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego "deem" Anna Dziuba - Jaglińska przedstawił koncepcję i założenia funkcjonalne wraz z planem zagospodarowania terenu oraz konkretnymi rozwiązaniami materiałowymi.

W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Jacek Stolarski, naczelnik Wydziału Inwestycji Krystyna Jakubczyk, skarbnik gminy Mariola Komorowska, inspektor prowadzący sprawę Marek Gora, dyrektor PSP nr 1 Jolanta Sitarek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Zbigniew Krawczak, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ekologii i Promocji Rady Miejskiej Jerzy Kasica, dyrektor GOS Mazowsze Jerzy Binkiewicz, manager sportu GOS Ireneusz Wojciechowski, nauczyciel wf z PSP nr 1 Konrad Główka oraz dyrektor sportowy MKS Grójec Ireneusz Juraszewski i prezes GKS Mazowsze Grójec Jarosław Kostrzewa.

Przybyli na prezentacje poza zapoznaniem się z koncepcją mieli również okazję zadawać przedstawicielowi projektanta pytania oraz zgłaszać swoje uwagi i sugestie, co do zastosowanych rozwiązań.

p 1mp 2mp 3mp 4mp 5mp 6m