• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przyjmowanie zgłoszeń na wymianę instalacji grzewczych i starych pieców.

herbBurmistrz Gminy i Miasta w Grójcu w dniach od 6 do 20 marca 2018r przyjmuje zgłoszenia na wymianę instalacji grzewczych i starych pieców.

Dofinansowanie do 80% będzie możliwe w niżej wymienionych przypadkach:

– wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w gospodarstwach domowych,

– wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,

– podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Gmina Grójec jako Beneficjent będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu dot. redukcji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów:

„Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych.”

Aby Gmina Grójec mogła skorzystać z dofinansowania w ramach w/w programu, jest zobowiązana do zbadania zapotrzebowania mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach poprzez dostarczenie deklaracji uczestnictwa w programie.

Rozstrzygnięcie konkursu - październik 2018r.

W załączeniu zgłoszenie do uczestniczenia w projekcie.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,

pok. nr 9 i 10 lub telefonicznie 48 664-30-91 wew. 55 lub 67.

PLIKI DO POBRANIA:
DEKLARACJA >> PDF