• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

73 rocznica zakończenia II wojny światowej

cz m9 maja pod pomnikiem ofiar pomordowanych w częstoniewskim lesie w latach 1939 - 1945 odbyły się obchody 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP oraz Szkoła Podstawowa w Częstoniewie.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje i poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół i organizacji oraz zaproszeni goście.

Na wstępie zebrani tradycyjnie odśpiewali Hymn Państwowy. Odmówiono również modlitwę za poległych w czasie II wojny światowej, którą poprowadzili: ks. prałat Stefan Kazulak oraz ks. dziekan Zbigniew Suchecki. Finałem uroczystości stało się złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje oraz zapalenie symbolicznego znicza pod pomnikiem.

Po oficjalnej części obchodów rocznicowych organizatorzy zaprosili gości do Szkoły Podstawowej w Częstoniewie, gdzie dzieci zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny. Po występach odbył się poczęstunek.

cz 1mcz 2mcz 3mcz 4mcz 5mcz 6mcz 7mcz 8mcz 9mcz 10mcz 11mcz 12m