• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Remont ulic na terenie miasta Grójec

ul.ks.Piotra Skargi mZakończyły się prace przy remoncie ulic: Worowskiej (odcinek długości 150,0 m  i szerokości 6,0 m), Starostokowej (odc. dł. 60,0 m i szer. 5 m), Kozietulskiego (odc. dł. 100,0 m i szer. 7,0 m), ks. Piotra Skargi (odc. Piłsudskiego – Szpitalna o dł. 260,0 m i zmiennej szer. 5,70 - 9,60 m) i Jatkowej (odc. dł. 82,0 m  i zmiennej szer. 5,70 - 6,1 m).

Wykonawcą inwestycji była firma FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k z Warszawy. Umowny koszt zadania to: 639 092,30 zł.

ul.ks.Piotra Skargi 1mul.ks.Piotra Skargi 2mul.ks.Piotra Skargi 3mul.ks.Piotra Skargi 4mul.Jatkowa mul.Kozietulskiego mul.Kozietulskiego 1mul.Kozietulskiego 2mul.Kozietulskiego 3mul.Kozietulskiego 4mul.Starostokowa mul.Starostokowa 1mul.Starostokowa 2mul.Worowska mul.Worowska 1mul.Worowska 2mul.Worowska 3m