• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Absolutorium dla burmistrza

RM mW poniedziałek, 25 czerwca Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę udzielającą Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwałę przyjęto po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem finansowym Gminy Grójec za rok 2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.

nacoida

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1