• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wyniki konkursu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku

 

Na wykonanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie piłka nożna na terenie Miasta Grójec wpłynęła 1 oferta Grójeckiego Klubu Sportowego „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 150.000 zł