• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa drogi w Krobowie ku końcowi

droga mBliskie zakończenia są roboty przy budowie drogi w Krobowie. Zakres zadania obejmuje wykonanie 760 metrowego odcinka drogi z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego.

Prace prowadzi firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Ich umowny koszt to 411 112,75 zł brutto, z czego kwotę 115 000 zł Gmina Grójec otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Termin zakończenia inwestycji - 31.08.2018 r.

droga 1mdroga 2mdroga 3m