• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Laskowej

stadion mRozpoczęto realizację I etapu modernizacji boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej. Zakres prac obejmuje wykonanie nowych trybun żelbetowych liczących 500 miejsc skierowanych na stronę bieżni i 180 miejsc na stronę boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną. Zaplanowano również budowę ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej wraz ze schodkami i balustradami ochronnymi.

W ramach prac zostaną wykonane także fragmenty kanalizacji deszczowej poprowadzone w obrysie trybun i w ciągu komunikacyjnym za skarpą trybuny od strony zachodniej. Poszczególne odcinki powstaną metodą przewiertu sterowanego maszyną do wierceń poziomych. Wykonawca dokona też przebudowy instalacji elektroenergetycznej na fragmencie kolidującym z zaprojektowanymi trybunami.

Ponadto powstanie nowe ogrodzenie od strony wschodniej. 

Prace prowadzi firma KLUCZ - SERWIS Sp. z o.o. z Warszawy. Umowna wartość inwestycji wynosi 1 291 191,25 zł. Roboty potrwają do 15 listopada br.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1