• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa ul. Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową

prace na ul. SienkiewiczaRozpoczęły się prace przy I etapie budowy ul. Sienkiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W ramach zadania powstanie 803,4 metrowy odcinek podbudowy jezdni oraz 887,75 metrów sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Roboty prowadzi firma P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski ze Starego Kobylnika. Umowna wartość zadania to 2 216 866,21 zł brutto (1 065 462,36 zł brutto - część drogowa z telekomunikacją, 1 151 403,85 zł brutto - część kanalizacyjna).

ul.sienkiewicza 2m