• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Umowy z WFOSiGW podpisane

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wyszyńskiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 207.000,00 zł"

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszyńskiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 204.000,00 zł"

nacoida

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1