• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dotacja na sprzęt dla gminnych OSP

umowa mW czwartek, 30 sierpnia zastępca burmistrza Karol Biedrzycki podpisał w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę w ramach Dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Grójec otrzymała dotację w wysokości blisko 23 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup przenośnych zestawów oświetleniowych, sprzętu do oznakowania terenu akcji, noży do pasów bezpieczeństwa, noszy typu deska oraz zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów. Zakupione wyposażenie w przeciągu dwóch miesięcy trafi do poszczególnych jednostek OSP na terenie naszej gminy.

umowa 1m