• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Gmina Grójec partnerem w projekcie „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”

projekt mW piątek, 7 września burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”. Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowym, jak również podniesienie kompetencji kadr.

Nasza gmina jest jedną z 10 JST z terenu województwa Mazowieckiego, które będą uczestniczyć w projekcie. Umowę partnerską podpisały również: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Legionowo, Piastów, Płońsk,  Przasnysz, Sierpc, Wołomin.

Gmina Grójec weźmie udział w realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 - Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 9 urzędach JST

Zadanie 2 - Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

Zadanie 3 - Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta

Zadanie 5 - Doskonalenie kompetencji 90 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat

Zadanie 6 - Doskonalenie kompetencji 51 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami

Zadanie 7 - Doskonalenie kompetencji 208 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Projekt będzie realizowany od 1.01.2019 do 31.03.2020.

projekt 1m