• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Złote Gody w Ratuszu

gody mW środę, 26 września w Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali Państwo: Barbara i Władysław Bąderowie, Maria i Rudolf Janke, Ewa i Tadeusz Kaźmierczak, Krzysztofa i Ireneusz Jackowscy, Barbara i Henryk Nowocin, Celina i Jerzy Bieńkowscy, Wanda i Edward Wróblewscy, Elżbieta i Jan Müllerowie, Jadwiga i Mieczysław Motyl.

Uroczystość poprowadziła kierownik USC pani Anna Solecka, natomiast medale wręczał zastępca burmistrza Karol Biedrzycki. Akt dekoracji poprzedziło odnowienie przez Dostojnych Jubilatów przyrzeczenia małżeńskiego.

Po uroczystości wręczenia medali jubilaci i goście zostali zaproszeni na poczęstunek i lampkę szampana.

Niestety ze względów zdrowotnych Państwo Jadwiga i Mieczysław Motyl nie mogli dotrzeć na uroczystość w Ratuszu. Burmistrz Karol Biedrzycki i kierownik USC pani Anna Solecka odwiedzili ich w domu w piątek, 28 września i wręczyli medale.

Wszystkim złotym parom gratulujemy. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku.

gody 1mgody 2mgody 1mgody 2mgody 3mgody 4mgody 5mgody 6mgody 7m

gody 8mgody 9m