• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
dzien dziecka m  marta guzowska
 

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy OSP Zalesie

osp mOd kilku dni OSP Zalesie jest w posiadaniu nowego wozu ratowniczo - gaśniczego marki IVECO. Koszt zakupu samochodu wyniósł 499 995 zł.  Gmina Grójec przekazała na ten cel kwotę w wysokości 200 000 zł, pozostałe środki pochodziły z WFOŚiGW - 249 997,50 zł, MSWiA 20 000 zł  oraz z budżetu OSP 29 997,50 zł (środki własne). Oficjalne przekazanie auta w użytkowanie odbędzie się w dniu 13 października br.