• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przekazanie sprzętu ratunkowego gminnym OSP

osp mW środę, 17 października odbyło się przekazanie sprzętu ratunkowego jednostkom OSP z terenu gminy Grójec. W spotkaniu wzięli udział burmistrz Jacek Stolarski, zastępca burmistrza Karol Biedrzycki, inspektor Marta Byliniak, Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu Marek Płotica, Komendant Gminno-Miejski Sławomir Maroszek oraz prezesi i przedstawiciele jednostek.

Zestawy oświetleniowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji, noże do pasów bezpieczeństwa, nosze typu deska oraz zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów trafiły do OSP Gościeńczyce, OSP Grójec, OSP Kośmin, OSP Mirowice, OSP Pabierowice oraz OSP Zalesie.

Na zakup sprzętu Gmina Grójec otrzymała dotację w wysokości 22 982,10 złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego. Środki zostały przekazane na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

osp 1mosp 2mosp 3mosp 4mosp 5mosp 6mosp 7mosp 8mosp 9mosp 10mosp 11mosp 12mosp 13mosp 14mosp 15mosp 16m