• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Grójec

smog mGmina i Miasto Grójec przystępuje do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła (niespełniających wymagań ekoprojektu) oraz wskazanie systemu wsparcia finansowego mieszkańców miast i gminy)

Konieczność opracowania dokumentu wynika z Programów Ochrony Powietrza obowiązujących na terenie województwa mazowieckiego. Zobowiązane do ich wykonania są gminy na obszarze których stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. W związku z powyższym Gmina i Miasto Grójec wraz z firmą ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.K. zaprasza mieszkańców do współpracy w  ramach  tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy i Miasta Grójec.

Pierwszym krokiem do opracowania PONE jest ankietyzacja, stąd zapraszamy mieszkańców do wypełnienia i złożenia ankiety.

Ankietę można składać w formie aktywnego formularza on line (http://www.niskaemisja.pl/grojec/ankieta) lub pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Nabór ankiet trwa w dniach od 30.11.2018 r. do 10.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.