• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
piknik pilkarski m 
 

Informacja dot. wyborów sołtysów i rad sołeckich w 37 sołectwach Gminy Grójec

herbZarządzeniem Nr 154/18 z dnia 30 listopada 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich w 37 sołectwach Gminy Grójec.

Wybory odbędą się na zebraniach wiejskich pod przewodnictwem radnych Rady Miejskiej w Grójcu.

Harmonogram zarządzonych zebrań