• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zimowisko dla dzieci rolników

zimowisko mNSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS.

W zimowisku mogą wziąć udział dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze). Na uczestników czekają: najlepsze ośrodki, atrakcyjny program z mnóstwem atrakcji oraz profesjonalna i wykwalifikowane kadra. W tym roku NSZZ RI „Solidarność” zaprasza na zimowy wypoczynek do Zakopanego oraz Czarnego Dunajca.

Wypoczynek zimowy w 2019 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Więcej informacji: solidarnoscri.pl