• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

SP.042.2.2019.KAN                                                          Grójec, 27.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

      Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – Zapytanie ofertowe nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
      Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. XIV pkt 1 – Zapytania ofertowego nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

                             

 ;