• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
plakat turniej mazowsze mikolajki2019m plakat wigilia2 m

Obiekty GOS Mazowsze dostępne bezpłatnie dla dzieci i młodzieży

UWAGA!!
W związku z odbywającym się strajkiem pracowników oświaty,
GOS Mazowsze udostępnia swoje obiekty (basen, hala, stadion)
dla wejść indywidualnych dzieci z przedszkoli i szkół gminy i miasta Grójec nieodpłatnie.
W dni powszednie w godz. 7.30-15.30.
Jednocześnie dyrekcja ośrodka informuje, że nie ma możliwości zapewnienia opieki zorganizowanym grupom uczniowskim.