• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Wilgotnościomierz do drewna

drewno mOd dnia 29 marca 2019 roku Straż Miejska posiada na wyposażeniu nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotności drewna wilgotnościomierz HIT-3, którym można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania wykonane przez Wydział Termodynamiki Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Będzie ono wykorzystywane podczas przeprowadzanych przez strażników kontroli palenisk domowych do sprawdzania wilgotności drewna wykorzystywanego jako opał.

Przypominamy, że Uchwałą nr 162/17 z dnia 24.10.2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 27.10.2017r. poz. nr 9600.

Z dniem 1 listopada 2018 roku strażnicy miejscy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej (art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799, z późn. zm.). Osoba naruszająca przepisy uchwały może zostać ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.