• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
plakat turniej mazowsze mikolajki2019m plakat wigilia2 m

Wilgotnościomierz do drewna

drewno mOd dnia 29 marca 2019 roku Straż Miejska posiada na wyposażeniu nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotności drewna wilgotnościomierz HIT-3, którym można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania wykonane przez Wydział Termodynamiki Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Będzie ono wykorzystywane podczas przeprowadzanych przez strażników kontroli palenisk domowych do sprawdzania wilgotności drewna wykorzystywanego jako opał.

Przypominamy, że Uchwałą nr 162/17 z dnia 24.10.2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 27.10.2017r. poz. nr 9600.

Z dniem 1 listopada 2018 roku strażnicy miejscy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej (art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799, z późn. zm.). Osoba naruszająca przepisy uchwały może zostać ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.