• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zapytanie ofertowe w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zapytanie ofertowe nr 6/2019

Na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapytanie ofertowe nr 6/2019