• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Harmonogram do nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca:

Harmonogram 600-lecia obchody glowne m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 1 m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 2 m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do komisji.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Radomiu II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Grójec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 5,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 5,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 5,

- Nr 8, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 3,

- Nr 10, w liczbie 5,

- Nr 11, w liczbie 1,

- Nr 12, w liczbie 4,

- Nr 13, w liczbie 2,

- Nr 14, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Radomiu II

/-/Joanna Chlebna-Ćwil