• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na konsultacje społeczne - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru następujących miejscowości: Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.  

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47.
_____
Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina i Miasto Grójec pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

 

  • Na portalu będziemy sukcesywnie zamieszczać informacje o kolejnych etapach konsultacji społecznych, wkrótce pojawią się aktualne dokumenty w dziale z załącznikami. Jeśli na obecnym etapie mają Państwo pytania, spostrzeżenia, prosimy kliknąć w czerwony guzik po lewej [Weź udział] - i przesłać wiadomość poprzez formularz online.
  • WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJI
  • Weź udział!