• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Sympozjum naukowe „Południowe Mazowsze w świetle badań archeologicznych”

sympozjumWraz z Grójeckim Ośrodkiem Kultury oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zapraszamy na sympozjum naukowe „Południowe Mazowsze w świetle badań

archeologicznych” rozpoczynające cykl wydarzeń związanych z 600-leciem nadania praw miejskich miastu Grójec, które odbędzie się we wtorek 21 maja o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kultury. Prowadzącym będzie nasz regionalista dr Remigiusz Matyjas.

Tematyka:

- archeologia południowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Grójca

- czym zajmuje się archeologia

- metody lokalizacji stanowisk archeologicznych

- omówienie prowadzenia prac wykopaliskowych - los zabytków po zakończeniu prac badawczych

 

Referaty wygłoszą pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie:

mgr Michał Paczkowski (Pracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych) – archeologia epoki kamienia

mgr Łukasz Karczmarek (Dział Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza) – archeologia epoki brązu

mgr Katarzyna Watemborska-Rakowska (Dział Epoki Żelaza) – archeologia epoki żelaza

mgr Urszula Szewczuk (Dział Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych) - archeologia średniowiecza

dr Wojciech Borkowski (Zastępca Dyrektora ds. Badań i Ochrony Obiektów Archeologicznych) – szkuta z Czerska, badania, wydobycie i konserwacja

sympozjum