• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Harmonogram do nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca:

Harmonogram 600-lecia obchody glowne m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 1 m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 2 m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

SP.042.2.2019.KAN                                                                                                                                                                                   Grójec, 24.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


          Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego -  Zapytanie ofertowe nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
           Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. XIV pkt 1 – Zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

                     

 
                                                                                                                                                 BURMISTRZ
 
                                    / - - - - - - - - - - - /
 
 
                             Dariusz Gwiazda