• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Harmonogram do nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca:

Harmonogram 600-lecia obchody glowne m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 1 m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 2 m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

MGOPS - składanie wniosków

od 01.07.2019 r.

drogą elektroniczną składamy wnioski na:
– świadczenia rodzinne

– świadczenia wychowawcze (500+)

– dobry start (300+)

od 01.08.2019 r.

drogą papierową składamy wnioski na:

–  świadczenia rodzinne

– świadczenia wychowawcze (500+)

– fundusz alimentacyjny

- dobry start (300+)

 

pdf wniosek 500+ 2019.pdf

Zmiany zasad rozpatrywania 500 + od 01.07.2019 r.

– Brak kryterium dochodowego

– Brak uzależnienia prawa do 500 + od zasądzenia alimentów

– Wnioski złożone po 30 czerwca 2019 r. na okres świadczeniowy 2019/2020 - prawo do świadczenia przysługuje do dnia 31.05.2021 r.

– Trzymiesięczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze – liczony od dnia urodzenia dziecka

WAŻNE!
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za  minione miesiące.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

 

Uwaga!

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem  od lipca, zostanie wypłacone w terminie do 31.10.2019 r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone w terminie do 30.11.2019 r.

– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca października, zostanie wypłacone w terminie do 31.12.2019 r.

– Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca listopada, zostanie wypłacone w terminie do 31.01.2020 r.

– Złożenie wniosku w okresie od 01.12.2019 r do 31.01.2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone w terminie do 29.02.2020 r.

pdf wniosek 300+ 2019.pdf