• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Ogłoszenie z dnia 11.09.2019r.

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza II-gi etap konsultacji Programu współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.grojecmiasto.pl/wop/