• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

ULOTKA SARS 1 m

Nowy wóz strażacki jest już w OSP Grójec!

pomniejszone 1mW piątek 18 października 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu hucznie powitała nowy wóz strażacki. Zakup wozu został sfinansowany ze środków z wielu źródeł, m.in. przez Gminę Grójec, ale również przez Komendę Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzki F undusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Grójcu, a także sponsorów. 

Nowy średni wóz gaśniczo-ratowniczy marki Mercedes Benz Atego zastąpi w grójeckiej straży samochód pożarniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Jelcza 005 z zabudową Stara 244 z 1982 roku. Całkowity jego koszt wyniósł 829 881,00 zł.

- Jest to dla nas ogromna wartość, doceniamy ochotników, którzy poświęcają swój czas, narażają zdrowie i życie, uczestnicząc w wielu akcjach ratowniczych. Mamy nadzieję, że nowy nabytek znacząco polepszy jakość ich pracy, choć zawsze życzę, aby samochód służył głównie do ćwiczeń i szkoleń, a jak najrzadziej do wyjazdów. - pisze na swoim Facebooku Dariusz Gwiazda, burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

pomniejszone 1

pomniejszone 4

pomniejszone 5

pomniejszone 8
Fot. Agata Matulka/Urząd Gminy i Miasta w Grójcu