• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

ULOTKA SARS 1 m

„Przedszkole pamięta…”

przedszkolepamieta1mW naszym przedszkolu bardzo ważne jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej , dlatego też  25 października 2019r dzieciz Publicznego Przedszkola nr 1 przy ulicy Laskowej i Worowskiej  wyruszyły na Cmentarz przy ul. Mszczonowskiej.

Na miejscu dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami uporządkowały,  grób Burmistrza Tadeusza Olszewskiego na którym zostały złożone kwiaty i znicz. Korzystając z okazji oglądając stare pomniki dzieci zapoznały się jednocześnie z ich symboliką a następnie w atmosferze powagi i skupienia zapaliły znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. W trakcie spaceru, odwiedziliśmy również pomniki Józefa Piłsudskiego oraz ks. Piotra Skargi przy Kościele św. Mikołaja w Grójcu.
Oprócz rozbudzanie zainteresowania historią uczymy naszych wychowanków okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazujemy, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci. W trakcie wycieczki wzbogacona została wiedza dzieci związana z naszymi polskimi tradycjami obchodzenia Święta Zmarłych.

przedszkolepamieta1

przedszkolepamieta2

przedszkolepamieta3
Magdalena Seliga
Irmina Wątora