• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nowy sprzęt dla strażaków z OSP Pabierowice

osp1 nW dniu 4 grudnia 2019 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabierowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego ze środków budżetu Gminy Grójec oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Jednostka OSP Pabierowice wzbogaciła się o dwa kompletne aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, maskami oraz butlami, sześć par obuwia strażackiego, dwa kombinezony ochronne pszczelarskie, sześć par rękawic specjalnych, sześć par kominiarek niepalnych oraz trzy hełmy strażackie. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 597,00 zł przy finansowaniu 50% Gmina, 50% Ministerstwo.

Na uroczystym przekazaniu obecny był Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda wraz z Zastępcą Jarosławem Rupiewiczem, Skarbnik Gminy Grójec Mariola Komorowska, Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu dh Marek Płotica, Komendant Gminno-Miejski ZOSP RP w Grójcu dh Sławomir Maroszek oraz przedstawiciele Zarządu oraz strażacy z jednostki OSP Pabierowice.

osp1 n

osp2 n