• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja nr WO.5520/2/2020 z dnia 12.03.2020r.

herbInformuje się, że zgodnie z pkt 2 Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych prywatne żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta i gminy Grójec zostały zobowiązane do całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.
Jednocześnie informuje się, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda