• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2019 rok

 

   Uwagi do ProjektuRocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
   Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 

Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (doc) POBIERZ
Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (doc) POBIERZ