• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

"Nie tylko o miłości"

Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 3
zaprasza w dniu 17 stycznia godz.19 00
na koncert poetycko-muzyczny
pt. "Nie tylko o miłości"

na podstawie wierszy Barbary Białowąs
i skomponowanej do nich muzyki
przez Mikołaja Hertla, Mieczysława Jureckiego
Grzegorza Góralczyka  i Marka Kędziorka


w wykonaniu grupy wokalnej 
"A MY TACY":
Karoliny Pacan   - śpiew i recytacja wierszy,
Beata Misztal - śpiew i recytacja wierszy,
Dariusz Rączka- gra na gitarze i śpiew
Barbara Białowąs   -  recytacja wierszy


wstęp wolny

BARBARA BIOŁOWĄS pisze o konieczności zaprzestania biegu
i otwarcia się na świat i ludzi,
o cudzie życia i szczęściu przeżywania.
Fascynuje ją przyroda i człowiek. Jej poezja jest ekofilozoficzna,
skierowana na budzenie  wrażliwości postrzegania świata
i refleksji nad sensem istnienia.
To miłość, poczucie się cząstką przyrody i budowanie serdecznych  więzi międzyludzkich  są alternatywą dla współczesnego działania w kategoriach sukcesu, wygody i korzyści za wszelką cenę. Skomponowana do wierszy ujmująca muzyka  dopełnia refleksję, dając jej dodatkową wartość przeżycia.