• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY  

Wymagane wykształcenie:
1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna  lub
2. wykształcenie  wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku) oraz  udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub z rodziną lub
3. studia podyplomowe  obejmujące zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  lub
4. wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Niezależnie od poziomu wykształcenia od kandydata na stanowisko asystenta rodziny wymaga się, aby była to osoba, która nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, Al. Niepodległości 6a w godzinach od 7³º do 15³º.


dyrektor
Agnieszka Maroszek