• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Gościeńczycach

walneMW sobotę 11 stycznia 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki ratowniczej OSP w Gościeńczycach. Miniony rok to wiele ciekawych inicjatyw strażaków na czele z Prezesem Józefem Grabowskim. 

Wmurowanie od lat wyczekiwanej tablicy poświęconej zamordowanym przez hitlerowców strażakom z Gościeńczyc, I etap budowy placu zabaw, pozyskanie sprzętu ratowniczego, dzięki pomocy Pani Kierownik KRUS Małgorzaty Szymańczak to zasługujące na wyróżnienie osiągnięcia 2019 roku. Bogate plany na przyszłość i jak zawsze miła atmosfera są dobrym prognostykiem dalszego dynamicznego rozwoju tej jednostki.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda dziękuje za ofiarność i odwagę w służbie potrzebującym i życzy dalszego umacniania osiągniętego poziomu organizacyjnego.

walneeD

 

walneDD