O Grójcu

12 lutego (wtorek)     - Wycieczka do Warszawy (zapisy). 
14 lutego (czwartek), godz. 11 00 - Konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”.
19 lutego (wtorek) - Ognisko dla dzieci (zapisy).
21 lutego (czwartek), godz. 11 00  -  Karaoke dla dzieci. 
Oprócz tego zapraszamy dzieci w poniedziałki w godz. 11 00 – 14 00 na Gry i zabawy
edukacyjne  (konkursy na wesoło), a także w środy
w godz. 11 00 – 13 00 na Zajęcia plastyczne.

Kino na ferie zaprasza na filmy:
 15 lutego (piątek), godz. 11 00  „Artur i Minimki „ (b.o.)
 22 lutego (piątek), godz. 11 00 „Most do Terabithii „  (od 12 lat)

Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, tel. 664 23 06 wewn. 18.