O Grójcu

W dniu 08.01.2008r. w Publicznym Gimnazjum w Grójcu odbył się po raz kolejny konkurs piosenki obcojęzycznej pod hasłem : „Śpiew, taniec , muzyka”

Celem konkursu było szerzenie znajomości języka angielskiego, doskonalenie wymowy, promowanie młodych talentów oraz uświetnienie noworocznej zabawy dyskotekowej.

W konkursie zaprezentowanych zostało 13 utworów w wykonaniu indywidualnych artystów, duetów i grup. Na naszej scenie zaprezentowały się nawet całe klasy tj. klasa 3A i 3C.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że „śpiewać każdy może…” nawet w języku obcym.

Jury w składzie: p. dyr. T. Naduk, p.M. Walczak, p. K.Ekiel, p. A. Borończyk oraz p. T. Zarzycki w ocenie uwzględniało: poprawność i biegłość językową, przygotowanie wokalno-muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny i interpretację prezentowanych utworów.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Martyna Siwek 3F – wykonała piosenkę „Nobody Knows”.

II miejsce: Ilona .Procek 3D – z piosenką „A Hot”.

III miejsce egzequo zajęły K.Ciesielska 2K, w wykonaniu której jury usłyszało piosenkę „Satellites” oraz J. Antoniewicz 1D, która zaprezentowała utwór „Only hope”.

Wyróżnienie oraz ogromne brawa od widowni otrzymał zespół C.Z.U.B. W składzie A.Wasiak, S.Frydrych, J.Antoniewicz- śpiew i gitary elektryczne, K.Mateusiak – gitara basowa oraz M.Cieślik - perkusja. Wykonali oni dwa następujące utwory: „When your hearts stops beating” oraz „ Umbrella”

Nad przebiegiem i organizacją imprezy czuwały panie: A.Duraj, M.Walczak, E.Misiewicz.

Po raz kolejny sponsorem naszej imprezy była europejska firma budowlana STRABAG, wydawnictwo OXFORD oraz Rada Rodziców.

Impreza zgromadziła dużą widownię, która żywiołowo reagowałam na występy kolegów. Jury wysoko oceniło przygotowanie językowe uczestników, a był to priorytet konkursu. Uczniowie już pytają, czy będzie kolejna edycja tej imprezy.

Ewa Misiewicz