O Grójcu

„Bóg do nas przychodzi …”  -  Jasełka w PSP w Częstoniewie
Jak co roku - w Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie spotkaliśmy się, aby w radosnej przedświątecznej atmosferze wspólnie przeżyć na nowo wydarzenia  sprzed  ok. 2000 lat …

20 grudnia 2007 r. uczniowie klas III-VI wystąpili w Jasełkach pt. ”Bóg do nas przychodzi …” przygotowanych pod kierunkiem p. Beaty Kazusek. Społeczność naszej szkoły  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Proboszcz z parafii św. Rocha w Jasieńcu    - ks. Andrzej Piekarczyk,   pp. Teresa Górecka i Anna Zielińska - emerytowane nauczycielki oraz Rodzice uczniów.
Dekoracje wprowadziły w świąteczny nastrój, a wspólny śpiew kolęd i pastorałek sprawił,     że poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina.

Otwórzcie swoje serca, drogi prostujcie,
Kochajcie Boga i bliźnich miłujcie,
Bo Ten, który nadchodzi, pragnie dobra waszego:
Przygotujcie z radością serca dla Niego.

Niebo przychodzi na ziemię,
Więc ziemia niech będzie niebem.
Człowiek niech człowiekiem będzie.
Pokój na ziemi i w sercach i wszędzie…  

Po obejrzeniu Jasełek, p. Dyrektor Barbara Kulig oraz Ks. Proboszcz złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne, czym zapoczątkowali wspólne łamanie się Opłatkiem.

Ostatnie słowa przedstawienia nadal pobrzmiewają w naszych uszach, stając się niejako mottem    na nadchodzący czas:

Bóg do nas przychodzi…
Przychodzi każdego dnia:
Przychodzi w swoim Słowie…
Przychodzi w Eucharystii…
Przychodzi w drugim człowieku…

Otwórzmy szeroko nasze serca, abyśmy umieli Go rozpoznać!   

Tego wszystkim życzę :)
Beata Kazusek