wgrkis piekielko tour m

Piekiełko Tour IX

9 czerwca 2012

Start zawodów punktualnie o godzinie 11.00.

Prosimy o wcześniejsze przybycie celem zarejestrownia się w biurze zawodów. Zapewniamy jak zawsze napoje, poczęstunek, dobrą zabawę i nagrody.

UWAGA! KASKI OBOWIĄZKOWE.
ZAWODNIK BEZ KASKU NIE BĘDZIE MÓGŁ WYSTARTOWAĆ !!!
Pamiętaj!! - KAŻDY uczestnik w wieku od 14 do 18 lat zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Druk takiej zgody do pobrania poniżej. Osoby pełnoletnie muszą wypełnić druk zgody na udział w zawodach, mogą to zrobić na miejscu w dniu zawodów lub pobrać druk i dostarczyć na zawody.

Pliki do pobrania

Zgoda rodzica lub opiekuna (14-18 lat)

Oświadczenie uczestnika (pełnoletni)