Komunikaty

Przetarg obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi na działce nr 32/3 w miejscowości Częstoniew - Kolonia gm. Grójec. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, wykonany metodą tradycyjną. W budynku należy zaprojektować 30 mieszkań o powierzchni użytkowej 25 m2 ( 15 mieszkań) i 30 m2 ( 15 mieszkań). Zakres przedmiotu zamówienia: - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę - sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych - wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 14. Jesienią 2009 powinno być gotowe 30 mieszkań, do końca kadencji ma powstać 90 tego typu mieszkań. 

Tu znajdziesz Ogłoszenia o zamówieniach publicznych