Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Komunikaty

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 r. - ulica Wiatraczna w Grójcu

1

Położenie nieruchomości

ulica Wiatraczna w Grójcu

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00057432/5

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działki nr ew. 792/7 i 872/14 o łącznej pow. 0,0159 ha, nr 792/8 o pow. 0,0014 ha,

4

Opis nieruchomości

grunt o kształcie nieregularnym, wydzielony na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

tereny przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe

6

Wartość nieruchomości netto

działki nr 792/7 i 872/14 – 29 079,- PLN

działka nr 792/8 – 2 394,- PLN

 

7

Forma zbycia nieruchomości

przetarg ograniczony

 

 1

Położenie nieruchomości

ulica Wiatraczna w Grójcu

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00057432/5

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

792/11 o pow. 0,0188 ha, nr 792/12 o pow. 0,0105 ha

4

Opis nieruchomości

grunt o kształcie nieregularnym, wydzielony na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

tereny przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe

6

Wartość nieruchomości netto

działka nr 792/11 – 33 668,- PLN

działka nr 792/12 – 19 558,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

sprzedaż bezprzetargowa

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.