Komunikaty

Grójec, dnia 9 stycznia 2017r.

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.

1

Położenie nieruchomości

obręb Wola Krobowska

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00074307/5

3

Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia wg katastru   nieruchomości

działka nr ew. 40/4 o pow. 0,0127 ha

4

Opis nieruchomości

Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, przeznaczona do zamiany na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka niezagospodarowana, brak planu miejscowego, w studium położona w obszarze intensywnego sadownictwa i jego dalszego rozwoju.

6

Cena nieruchomości netto

3 810,-PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

W drodze bezprzetargowej – zamiany.

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.