Komunikaty

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. została wydana na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, decyzja Nr 154/11/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904.” Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu w m. Dobrzenica nad rowem melioracyjnym bez nazwy i budowie nowego przepustu wraz z wykonaniem dojazdów w niezbędnym zakresie. >> Pobierz