Komunikaty

Grójec, 04-08-2017

W y k a z
nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w latach 2017-2018

 

 


1

Położenie nieruchomości

Grójec al. Niepodległości 5

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00020923/6

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

grunt o pow. 18m2
część działki nr ew. 3553 o pow. 1103 m2

 4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

symbol planu miejscowego 2.Bhr-UMm
usługi/mieszkalnictwo w zabudowie śródmiejskiej

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz roczny)

180,- PLN netto

7

Termin wnoszenia opłat

do 28 lutego każdego roku

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski