Komunikaty

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Grójec.


Wnioski w wersji papierowej będzie można składać od 27 września 2017r. do 30 października 2017r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, w godzinach pracy Urzędu.
Druki wniosków oraz regulamin przyznawania dotacji będzie można pobrać ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości do 5.000 zł rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła na zadania inwestycyjne w nieruchomościach położonych na terenie gminy Grójec, polegające na:

  1. trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i  jego uruchomieniem;
  2. trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet);
  3. trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok.  nr 9 i 10 lub telefonicznie 48 664-30-91 wew. 55 lub 67.

Uwaga: wnioski złożone przed 27 września lub po 30 października 2017r. nie będą rozpatrywane!

1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec >> POBIERZ pdf1

2. Wniosek o dotację celową na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec >> POBIERZ pdf1

3. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grójec do wykonanego zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec >> POBIERZ pdf1

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami >> POBIERZ